นักมวยที่ดีต้องทำตัวอย่างไร? ในสังคมปัจจุบัน

นักมวยที่ดีต้องทำตัวอย่างไรในสังคมปัจจุบัน ?

*เมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักมวย*ผู้คนหลายวงการต่างก็รู้จักเพราะมีชื่อเสียง*
จึงต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป*ทุกอย่างต้องมีเหตุผลรู้ถูกรู้ผิด*และต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควร*เพราะเรากลายเป็นเน็ตไอดอลของหลายๆคนโดยไม่รู้ตัว*ไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง*อะไรสมควรให้ก็ให้อย่างมีเหตุมีผล*และไม่เอาชื่อเสียงของตนไปทำลายบุคคลอื่น*ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม*และไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัว*เพราะชื่อเสียงกว่าจะได้มาไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ*ต้องฝึกซ้อมฝึกฝนเป็นเวลายาวนาน*มีความอดทนรู้หน้าที่ดูแลคนรอบข้างและสังคมอย่างสม่ำเสมอ*เพราะจะทำให้ชื่อเสียงของเราอยู่ในใจของคนทุกคนตลอดไป*ไม่หลงระเริงไม่ลืมตัวและไม่ถือตัว*ไม่สุรุ่ยสุร่ายการใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากหยาดเหงื่อ*รู้จักกินรู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟือย*ช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้าง*ก็จะรักเราไปนานเท่านาน****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *