วิธีการใช้อุปกรณ์ เทคนิคการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน