การเรียนรู้มวยไทยเวลาไหนที่เหมาะสมและใช้เวลานานเท่าไหร่ ?

การเรียนรู้มวยไทยเวลาไหนที่เหมาะสมและใช้เวลานานเท่าไหร่

*หลักๆก็มีอยู่ 2 ช่วงเวลาด้วยกัน*ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายหลังเลิกงาน*จะเป็นเวลาที่เหมาะสมของคนทั่วไป*ที่จะเข้ามาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยได้ที่ยิมมวยที่สะดวก*หรือค่ายมวยที่ใกล้บ้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันในระแวกนั้นๆ*เตรียมความพร้อมของร่างกาย*ชุดและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการฝึกสอนและเรียนรู้*ซึ่งจะมีครูมวยเทรนเนอร์หรือครูผู้ฝึกสอนคอยแนะนำ*การฝึกการสอนก็จะเป็นไปตามลำดับที่ครูเทนเนอร์จัดตาราง*จะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*เพราะไม่มีความจำกัดที่ที่ตายตัวแล้วแต่เราจะเห็นสมควร*หรือจะเรียนรู้กับครูมวยเทรนเนอร์ไปเรื่อยๆก็ได้*อยู่ที่เป้าหมายของเราที่วางไว้*จะฝึกศิลปะมวยไทยเพื่อสุขภาพก็ได้*หรือจะฝึกฝนเพื่อการแข่งขันเป็นอาชีพก็ได้*ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราทั้งหมด***