นโยบายการคืนเงินค่าสมัครเรียน

  • ความพึงพอใจของนักเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการสอนของ jaroenthongmuaythai.com เราจึงยินดีคืนเงินสำหรับผู้เรียนที่ไม่พอใจในคอร์สเรียน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงินโดยไม่ถามเหตุผลใดๆ
  • ทาง jaroenthongmuaythai ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคอร์ส หากนักเรียนขอทำเรื่องคืนเงินหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ชำระค่าคอร์สไปแล้ว

ขอบคุณครับ

นาย เจริญ ชูมณี
Charoen chumanee