การเรียนรู้ศาสตร์หรือศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องเตรียมความพร้อมเบื้องต้นอย่างไร?