ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มวยไทยจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มวยไทยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

*เมื่อเราเรียนรู้มวยไทยจนเข้าใจลึกซึ้งอย่างถ่องแท้แล้ว*จะนำไปแข่งขันหรือเพื่อออกกำลังกาย*ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราทั้งสิ้น*เพราะว่าการเริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะมวยไทยนั้น*ต้องมีความตั้งใจใส่ใจจัดระเบียบตัวเอง*รวมทั้งเวลาที่เหมาะสมในการฝึกฝนเรียนรู้อย่างจริงจัง*เมื่อเราเริ่มเข้าใจเราก็จะสนุกและเพลิดเพลินไปกับการฝึกฝน*ถ้าเรารักและชื่นชอบในสิ่งที่เราทำ*งานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่*เราจะทุ่มเททั้งใจและกายทั้งความอดทนมุ่งมั่นกับงานหรือสิ่งที่เราชอบ*แยกแยะเป็นอะไรสำคัญก่อนอะไรสำคัญทีหลัง*เหมือนกับเราทำงานดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน*ทุกอย่างต้องเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง*ไม่ทำสะเปะสะปะหรือหาจุดยืนไม่ได้*เช่นเดียวกันกับการฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทย*มีเป้าหมายที่ชัดเจน*และจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่นั้นๆที่เราทำ*แล้วความสำเร็จความตั้งใจของเราก็จะสมหวังในสิ่งที่เราชอบ*ในทุกๆเรื่อง****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *