มวยไทยดีกว่าศาสตร์อื่นอย่างไร?

มวยไทยดีกว่าศาสตร์อื่นอย่างไร ?

ศาสตร์ของมวยไทยแตกต่างจากศาสตร์การต่อสู้แขนงอื่นๆอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศทั่วโลก เพราะว่ามวยไทยมีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ควบคู่กันเสมอ ยกตัวอย่างการใช้ศาสตร์มวยไทยหรือศิลปะมวยไทยนั้น ต้องใช้ หมัด.เท้า.เข่า.ศอก.เป็นอาวุธ

แต่ต้องเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นก่อน คือเตรียมความพร้อมให้ร่างกาย รู้วิธีการออกอาวุธต่างๆ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้ผล ถือได้ว่าศาสตร์ของมวยไทยจุดเริ่มต้นคือการเตรียมความพร้อม และเรียนรู้อย่างชัดเจนเข้าถึงเข้าใจร่างกายก็ต้องพร้อม การแข่งขันหรือการใช้ศาสตร์ศิลปะมวยไทยนั้น ไม่มีกฎตายตัวทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ในเวลาเดียวกัน ศาสตร์มวยไทยนั้นโดยธรรมชาติ คนที่เรียนรู้เข้าใจในการใช้อาวุธมวยไทย หลบหลีกป้องกันโต้ตอบคู่ต่อสู้ได้นั้น จะทำให้การแข่งขันแต่ละครั้งเราจะไม่เจ็บตัว

เพราะศาสตร์มวยไทย การป้องกันตัว และการหลบหลีกการออกอาวุธโต้ตอบคู่ต่อสู้นั้น เป็นศิลปะที่สวยงาม ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบใด รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย คนที่อาวุโสน้อยกว่า ก้มกราบคู่ต่อสู้ที่อาวุโสมากกว่า บนเวทีคือการแข่งขันและต่อสู้ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันบนเวที ลงจากเวทีเราก็เป็นเพื่อนกันพี่น้องกันนับถือกัน เพราะเราสายอาชีพเดียวกัน ความสัมพันธ์เหมือนเดิม ทุกท่วงท่าของการใช้ศาสตร์มวยไทย จะเป็นลีลาที่สวยงามในสายตาของผู้ชมเสมอ มีทั้งบู๊และบุ๋นตามสไตล์แต่ละคน ศาสตร์หรือศิลปะของมวยไทยนั้นสามารถสืบทอดตกทอดลูกหลานได้ อย่างน้อยลูกหลานก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นี่คือความภูมิใจศิลปศาสตร์ของมวยไทย จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกไม่ว่าหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ เราจะสืบทอดศาสตร์และศิลปะมวยไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ชั่วกาลละนาน